Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w nowym Zespole Szkół w Janowcu utworzonym z Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Janowcu. Nowy Zespół – nowa strona. Teraz informacji szukajcie na http://www.zsjanowiec.szkolnastrona.pl . Stary adres jeszcze działa, ale już nic nowego tu nie będę umieszczała – postaram się tylko jak najszybciej przywrócić galerie, które się „wysypały”.