Historia

Początki historii Szkoły sięgają 1959 roku. Powstaje wówczas 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, przekształcona w 1968 w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Janowcu. W latach 1975-1987 Szkoła Rolnicza w Janowcu była filią Zespołu Szkół w Klementowicach.W skład SR w Janowcu wchodziła 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Wieczorowe Technikum dla Pracujących o profilu: uprawa roślin i hodowla zwierząt. Punktem zwrotnym w rozwoju Szkoły było powołanie w 1989 roku Technikum Technologii Żywności na podbudowie szkoły postawowej. Od 1 stycznia 1990 roku, decyzją Kierownika Oddziału Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Szkoła Rolnicza w Janowcu zyskuje status samodzielnej jednostki (zostaje przekształcona w samodzielną jednostkę) o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu. W skład ZSR w Janowcu wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Janowcu
 2. Technikum Technologii Żywności w Janowcu, na podbudowie szkoły podstawowej, o specjalności: przetwórstwo owoców i warzyw
 3. Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących w Janowcu, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, o specjalności kształcenia: uprawa roślin, hodowla zwierząt

to nie koniec zmian ;-))) Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27.02.2002 roku Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu przekształcony zostaje z dniem 1 września 2002 w Zespół Szkół w Janowcu. Obecnie w skład ZS w Janowcu wchodzą:

 1. 4-letnie Technikum Technologii Żywności, na podbudowie gimnazjum
 2. 3-letnie Technikum Uzupełniające, na podbudowie zsz
 3. 2-letnie Studium Policealne

Pierwszym organizatorem i kierownikiem szkoły, w latach 1959-1966 był Edmund Budniakiewicz. W kolejnych latach funkcje dyrektora sprawowali:

 • 1966-1972 mgr Krystyna Wolska
 • 1972-1997 mgr Nadzieja Nieścioruk
 • 1997-1999 mgr inż. Waldemar Banach
 • 1999-2005 mgr inż. Leszek Bińczak
 • 2005-2009 mgr Ignacy Czeżyk
 • 2009-2010 mgr inż. Piotr Czapka
 • 2010-2011 mgr Katarzyna Blaszke
 • od 2011 mgr inż. Małgorzata Tarłowska

Przez lata zmieniał się nie tylko rodzaj szkoły czy kierunki kształcenia, ale również siedziba szkoły. Początkowo zajęcia odbywały się w wynajętych budynkach prywatnych, w 1972 przeniesiono Szkołę do budynku Agronomówki, a od 1976 siedzibą ZS w Janowcu jest budynek przy ulicy Lubelskiej (dawna Szkoła Podstawowa i Urząd Gminy). Konsekwentnie prowadzona modernizacja i rozbudowa znacznie poprawiły funkcjonalność i warunki działania szkoły.

Z dniem 1 września 2011 Zespół Szkół im.J.S.Lubomirskiego w Janowcu został rozwiązany, a szkoły dotychczas tworzące ZSJ oraz Gimnazjum w Janowcu zostały połaczone w nowy Zespół Szkół Nr2 w Janowcu.