Oferta

 

Zespół Szkół Nr 2 w Janowcu

„…kiedy pasja łączy się z pracą, rodzi się sukces”

ulotka2015_sSzkoła daje wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminu maturalnego, przygotowuje do studiowania na każdym kierunku zgodnie z zainteresowaniem absolwenta, jednocześnie umożliwiając zdobycie wykształcenia zawodowego i podjęcie pracy zaraz po ukończeniu technikum i liceum plastycznego.

Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną. Troszczymy się o każdego ucznia, widząc w nim niepowtarzalną jednostkę. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz centrum multimedialne. Nauka jest w pełni bezpłatna, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia. Prowadzimy naukę dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego.

 

 

Podania do szkół dla kandydatów, którzy nie korzystają z naboru elektronicznego:

 

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

LICEUM PLASTYCZNE –pod patronatem UMCS

Specjalności:

  • aranżacja przestrzeni (dekorowanie wnętrz)
  • fotografia artystyczna
  • projektowanie graficzne

 

Jeszcze w tym roku rusza liceum plastyczne w Zespole Szkół Nr 2 w Janowcu. W ten sposób poszerzamy ofertę edukacyjną dla młodzieży z terenu Powiatu Puławskiego. Szkoła działa pod patronatem wydziału artystycznego UMCS w Lublinie.

Do liceum zapraszamy uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych. Liceum Plastyczne jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Edukacja trwa cztery lata i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne: reklama wizualna i projektowanie przestrzenne, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, historia sztuki. Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach.

W nowej szkole będą mogli się kształcić przyszli dekoratorzy wnętrz – ale nie tylko. Mamy też dobrze wyposażone pracownie do prowadzenia zajęć z fotografii i reklamy wizualnej. Program będzie jednak zależał od zainteresowań samych uczniów a UMCS, który zadeklarował chęć objęcia nas swoim patronatem, staje się gwarantem wysokiego poziomu nauczania przedmiotów artystycznych (utytułowana kadra pedagogiczna UMCS).

Informacja dla kandydatów do LP

Zasady rekrutacji do liceum plastycznego w Janowcu

TECHNIK WETERYNARII   – doswiadczenie,  profesjonalizm, nie tylko „sucha” teoria, ale i praktyka!

Trzeba uczyć się od tych, którzy mają już praktykę.” W naszej szkole zajęcia prowadzą lekarze weterynarii aktywnie praktykujący w lecznictwie zwierząt. Dzięki temu przekazują uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także dzielą się swoją pasją i doświadczeniem. Szkoła wyposażona jest w odpowiednie pracownie i posiada niezbędne pomoce naukowe. Stale współpracujemy z okolicznymi lecznicami weterynaryjnymi oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Zajęcia odbywają się także na terenie zaprzyjaźnionej stadniny koni.

Uzyskany tytuł technika weterynarii umożliwia podjęcie pracy w gabinetach weterynaryjnych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, prowadzenie własnych gospodarstw z hodowlą zwierząt i korzystanie z funduszy UE. Technikum weterynaryjne daje także solidne podstawy tym, którzy będą chcieli kontynuować edukację na wydziale medycyny weterynaryjnej lub behawiorystyki zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Uczniowie mają możliwość zrobienia bezpłatnego kursu na prawo jazdy.
Dla miłośników koni mamy ważną informację. Wielkim atutem naszej szkoły są zajęcia na terenie zaprzyjaźnionej stadniny. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt mają możliwość bezpłatnych jazd konnych w ośrodku RANCZO FIORD.
Współpracujemy z groomerem, organizujemy dla chętnych uczniów i słuchaczy warsztaty ze strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak popularny w krajach zachodnich zawód groomera [fryzjera zwierząt] bardzo szybko zdobywa zwolenników w naszym kraju.

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie technik weterynarii są następujące:

K1 prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt K2 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

K3 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem żywności (cukiernie, piekarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady mięsne i mleczarskie itp.), a także w firmach gastronomicznych i cateringowych, hotelach, restauracjach, kawiarniach itp.

W ramach poszerzonego programu z marketingu i zarządzania realizowane są zajęcia w zakresie promocji produktów żywnościowych, nowoczesnych technik sprzedaży i reklamy oraz badania rynku.

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH – NOWOŚĆ!!!

Jest to idealna propozycja dla zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, którzy nie czują respektu przed komputerem i chcą tworzyć profesjonalne projekty graficzne i reklamowe. Ten kierunek jest jedynie u nas, nie znajdziesz go w ofercie innych szkół średnich powiatu puławskiego.
Nazwa zawodu jest długa, ale najprościej można go określić jako grafik komputerowy. Tylko ten kierunek (wg nowej podstawy programowej dla zawodów) daje kwalifikacje niezbędne dla grafika komputerowego – nie ma już takich zajęć na kierunkach: technik organizacji reklamy czy technik informatyk, jak to było jeszcze kilka lat temu. W klasach informatycznych grafika komputerowa traktowana jest marginalnie. Jeżeli ktoś interesuje się grafiką, drukiem, obróbką zdjęć czy animacją i ma zdolności plastyczne zrobi błąd wybierając zwykłą informatykę.

Charakterystyka zawodu: Nasi absolwenci nauczą się przede wszystkim: przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania; tworzenia i obróbki zdjęć oraz wszelkiego rodzaju grafik komputerowych; przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych; wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych; obsługi urządzeń stosowanych w studiach graficznych i drukarniach; prowadzenia procesów drukowania.
Typowymi miejscami pracy dla absolwenta będą: drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne, firmy projektujące i programujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.
Dla tych, którzy nie lubią mieć szefów dobrym rozwiązaniem będzie własne studio graficzne. Jest to jeden z niewielu zawodów, który można z powodzeniem wykonywać bez znacznych nakładów finansowych – wystarczy wiedza obejmująca podstawowe techniki poligraficzne, komputer i głowa pełna pomysłów.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali 3 kwalifikacje:

K1 przygotowywanie materiałów graficznych do procesów drukowania
K2 wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
K3 drukowanie cyfrowe

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

To kolejna propozycja dla gimnazjalistów na przyszły rok szkolny. Kierunek stworzony jest dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia o podróżach. Jeżeli lubisz organizować wyjazdy dla siebie lub znajomych dlaczego na tym nie zarabiać? Turystyka jest dziedziną, która z pewnością będzie się w Polsce bardzo prężnie rozwijać w najbliższym czasie – z uwagi na rosnące zainteresowanie podróżami oraz nasilające się migracje osób związane z pracą w innych państwach UE.
Walory turystyczne naszej okolicy doceniają nie tylko jej mieszkańcy. Nasza szkoła znajduje się w malowniczym miejscu i posiada bardzo dobre warunki do profesjonalnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu, a także przyjmowania grup turystycznych w okresie wakacyjnym.
Nauka w klasie turystycznej może być bardzo atrakcyjna i przyjemna ze względu na liczne wycieczki przedmiotowe, wyjazdy i praktyki w ciekawych miejscach. Oczywiście mile widziane będą: znajomość geografii, umiejętności interpersonalne i zdolności organizacyjne kandydata.

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie to:
K1 planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Zawód jest podobny do technika hotelarstwa, jednak daje szersze umiejętności i, co za tym idzie, większe możliwości pracy. Technik obsługi turystycznej to kierunek, który praktycznie przygotowuje absolwentów do pracy w całym sektorze przemysłu turystycznego.
Technik obsługi turystycznej: planuje i organizuje imprezy turystyczno-rekreacyjne, indywidualne i grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe, przygotowuje oferty turystyczne, planuje trasy podróży, załatwia rezerwacje biletowe i hotelowe, udziela klientom wszelkich niezbędnych informacji, pomaga w otrzymywaniu potrzebnych poświadczeń i dokumentów podróżnych.
Przedmioty wykładane na tym kierunku zostały dobrane tak, by jego absolwenci mogli jak najpełniej przygotować się zarówno do organizacji, jaki i realizacji imprez turystycznych oraz bezpośredniej obsługi klientów.
Miejsca pracy:
Absolwenci znajdą pracę w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, hotelach, schroniskach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych, punktach informacji turystycznej zarówno w Polsce, jak i na terenie UE

SZKOŁY POLICEALNE

Dla wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią.

Nauka w szkole jest nieodpłatna, a matura – choć mile widziana :) – w procesie rekrutacji nie jest wymagana.

TECHNIK WETERYNARII

Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie naszego powiatu kształcącą w tym zawodzie. Uzyskany tytuł technika weterynarii umożliwia podjęcie pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, prowadzenie własnych gospodarstw z hodowlą zwierząt i korzystanie z funduszy UE.

Technikum weterynaryjne daje także solidne podstawy tym, którzy będą chcieli kontynuować edukację na wydziale medycyny weterynaryjnej lub behawiorystyki zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Trzeba uczyć się od tych, którzy mają już praktykę.” Zadbaliśmy o bardzo wysoki poziom kształcenia – co potwierdzają opinie zarówno uczniów technikum, jak i słuchaczy szkoły policealnej. W naszej szkole zajęcia prowadzą lekarze weterynarii aktywnie praktykujący w lecznictwie zwierząt. Dzięki temu przekazują uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także dzielą się swoją pasją i doświadczeniem. Szkoła wyposażona jest w odpowiednie pracownie i posiada niezbędne pomoce naukowe. Stale współpracujemy z okolicznymi lecznicami weterynaryjnymi oraz puławskim schroniskiem dla zwierząt. Dla miłośników koni mamy ważną informację. Wielkim atutem naszej szkoły są zajęcia na terenie zaprzyjaźnionej stadniny. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt mają możliwość bezpłatnych jazd konnych w ośrodku RANCZO FIORD.
Współpracujemy z groomerem, organizujemy dla chętnych uczniów i słuchaczy warsztaty ze strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak popularny w krajach zachodnich zawód groomera [fryzjera zwierząt] bardzo szybko zdobywa zwolenników w naszym kraju.

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie technik weterynarii są następujące:
K1 prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

K2 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
K3 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

Nasza szkoła to nie tylko nauka. To miejsce dobrej zabawy, relaksu i nawiązywania przyjaźni. Nauczyciele organizują wiele wycieczek przedmiotowych, wyjść do kina i teatru, zawodów sportowych, różnorodnych zajęć dodatkowych – w myśl zasady „dla każdego, coś miłego”.

Bogata galeria zdjęć okolicznościowych znajduje się na naszej stronie w GALERII.

Mamy nadzieję, że kierunki zaproponowane Państwu przez dyrekcję szkoły zostaną docenione także przez rodziców, uczniów i słuchaczy – wszak „wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 81 88 15 302 lub 81 88 15 297.

Informacje o obecnie prowadzonych kierunkach kształcenia, typach szkół w ZS w Janowcu i zasadach funkcjonowania szkoły znajdują się na stronie